Od 9 sierpnia 2018r. nastąpiła ważna zmiana dla wszystkich operatorów wózków widłowych oraz ich pracodawców.

 

 

Jeśli chodzi o uprawnienia na wózki widłowe o czym wspominałem powyżej, to uwaga co następuje:

 

Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym ( czyli wszystkich powszechnie używanych wózków widłowych ) mówiące o tym, że:

 

- do obsługi wózka może być dopuszczony pracownik, który ukończył 18 lat i posiada tzw. imienne zezwolenie do obsługi wózka wystawione przez pracodawcę, ważne tylko na terenie zakładu pracy tego pracodawcy.

 

Imienne zezwolenia, o których mowa powyżej:

1) wystawione do dnia 31 grudnia 2004 r. zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2019 r.;

2) wystawione do dnia 31 grudnia 2014 r. zachowują ważność do 31 grudnia 2020 r.;

3) wystawione od dnia 1 stycznia 2015 r. zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2021 r.

 

Powyższe przepisy weszły bezwzględnie w życie 9 sierpnia 2018r. czyli po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia ( styczeń 2018 ).

 

Co to oznacza dla operatorów wózków od 2018?

 

Każdy chcący być operatorem wózka jezdniowego, musi po ukończeniu odpowiedniego szkolenia potwierdzającego nabyte umiejętności w oparciu o programy opracowane lub zatwierdzone przez Urząd Dozoru Technicznego zdać jeszcze egzamin państwowy, by uzyskać jedyne właściwe uprawnienia kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

 

Co to oznacza dla pracodawcy?

 

Skończyło się wydawanie zezwoleń/uprawnień imiennych na wózki, które były wydawane na podstawie szkoleń tzw. wewnątrzzakładowych. Obowiązujące obecnie w większości zakładów uprawnienia wewnątrzzakładowe na wózki wygasną zgodnie z powyższą rozpiską, max z końcem 2021r.  Każdego pracownika będącego/lub chcącego być operatorem wózka widłowego trzeba będzie przygotować do zdania egzaminu państwowego przed UDT w celu uzyskania właściwych uprawnień, co jak zdążyliście się już przekonać, nie jest wcale takie proste.

 

AKTUALIZACJA!

 

Dnia 15 października 2019 r. weszło w życie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII ) zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

w § 18:
a) w pkt 1 wyrazy „do dnia 31 grudnia 2019 r.” zastępuje się wyrazami „do dnia 31 grudnia 2023 r.”,
b) w pkt 2 wyrazy „do 31 grudnia 2020 r.” zastępuje się wyrazami „do dnia 31 grudnia 2026 r.”,
c) w pkt 3 wyrazy „do dnia 31 grudnia 2021 r.” zastępuje się wyrazami „do dnia 31 grudnia 2027 r.”.

 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH NA KURSY ORGANIZOWANE PRZEZ NASZĄ FIRMĘ. W PEŁNI PROFESJONALNY SPOSÓB PRZYGOTUJEMY CIĘ DO ZDANIA EGZAMINU UDT.

 

KURSY NA WÓZKI WIDŁOWE , KURSY NA SUWNICE , KURSY NA PODESTY RUCHOME , KURSY NA HDS .

SANDOMIERZ, TARNOBRZEG , NOWA DĘBA , STALOWA WOLA , MIELEC , STASZÓW.

 

 

Zespół KSW POLSKA