Urlop macierzyński, rodzicielski, ojcowski, wychowawczy – to jedne z kilku możliwości, które mają rodzice aby skorzystać w przerwy w pracy na opiekę na swoim dzieckiem. Sprawdź, z jakiego urlopu możesz skorzystać.

 • Rodzaje urlopów dla rodziców:
 • Urlop macierzyński jest obowiązkowy.
 • Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego.
 • Urlop rodzicielski. Można go wykorzystać po urlopie macierzyńskim.
 • Urlop ojcowski. Może go wykorzystać tylko pracownika – ojciec dziecka.
 • Urlop wychowawczy. Można go wziąć do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat.

 

Mogą z nich skorzystać biologiczni, adopcyjni, przyszli rodzice adopcyjni zatrudnieni na podstawie:

 • umowy o pracę,
 • powołania,
 • wyboru,
 • mianowania,
 • spółdzielczej umowy o pracę.

 

Urlop macierzyński:

Jest obowiązkowy i trwa 20 tygodni przy urodzeniu jednego dziecka. Przy urodzeniu więcej dzieci jest on dłuższy. Np. przy urodzeniu bliźniaków trwa 31 tygodni. Po wykorzystaniu 14 tygodni urlopu matka może z niego zrezygnować i wrócić do pracy. Możliwe to jest tylko jeżeli pozostałe 6 tygodni weźmie ojciec dziecka, który jest pracownikiem lub jest ubezpieczony. Przed porodem matka może wykorzystać do 6 tygodni urlopu macierzyńskiego. Urlop macierzyński jest płatny. W trakcie urlopu dostaniesz zasiłek macierzyński w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku.

 

Czy tata może skorzystać z urlopu macierzyńskiego?

Tak, pod warunkiem, że jest on pracownikiem.

Jeśli matka była pracownikiem lub miała dobrowolne ubezpieczenie chorobowe -  ojciec przejmuje urlop, kiedy matka po wykorzystaniu 8 tygodni urlopu macierzyńskiego lub zasiłku macierzyńskiego: wymaga opieki szpitalnej lub ma orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji i nie może sama opiekować się dzieckiem, porzuci dziecko. I z tych powodów rezygnuje z urlopu macierzyńskiego lub zasiłku macierzyńskiego. W przypadku gdy matka umrze tata ma prawo do pozostałej części urlopu od dnia śmierci matki.

Jeśli matka nie pracowała i nie jest ubezpieczona — ojciec ma prawo do urlopu macierzyńskiego (zasiłku macierzyńskiego), kiedy matka: ma orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji i nie może sama opiekować się dzieckiem, umrze, porzuci dziecko, (od dnia zajścia tych zdarzeń), zacznie pracować przynajmniej na pół etatu w czasie, kiedy mogłaby korzystać z urlopu macierzyńskiego.

 

Wnioski o dodatkowe urlopy macierzyński i rodzicielski