Świadczymy specjalistyczne usługi z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych. Przygotujemy kompleksowo dokumentację aplikacyjną tj. wniosek o dofinansowanie oraz wszelkie niezbędne załączniki. 

Pozyskamy dofinansowanie dla nowej i istniejącej firmy. Przygotowujemy wnioski o dofinansowanie m.in. z następujących programów operacyjnych:
- PROW
- POIG,

- POKL,

- POIŚ,

- RPO (wszystkie województwa).

Specjalna oferta to wyszukiwanie środków na otwarcie działalności gospodarczej. Masz swój pomysł na biznes, zgłoś się do nas my poszukamy środków unijnych na nie.

Oferujemy także pisanie wniosków dla stowarzyszeń i innych podobnych organizacji w ramach środków unijnych a także konkursów grantowych.

Szukasz pieniędzy, masz pomysły, zgłoś się do nas.

Usługi świadczy doświadczony certyfikowany Doradca Europejski.