Uprawnienia energetyczne i elektryczne gr. I, II, III

 

KSW POLSKA OFERUJE SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKU:

 

- dozoru i/lub eksploatacji urządzeń energetycznych i elektroenergetycznych, a w tym:

  • Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające przetwarzające i zużywające energie elektryczną w tym laboratorium pomiarów elektrycznych - Gr.1
  • Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz innych urządzeń energetycznych - Gr.2
  • Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające paliwa gazowe - Gr.3

 

Wymienione grupy urządzeń dotyczą: obsługi, konserwacji, montażu, remontów, prac kontrolno-pomiarowych.

 

Dokumenty uzyskane po szkoleniu: Świadectwo kwalifikacyjne ważne 5 lat


Organizacja szkolenia:
Czas trwania: 1 dzień wykładu i egzamin przed Komisją Państwową

 

Grupa I - Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające przetwarzające i zużywające energie elektryczną w tym laboratorium pomiarów elektrycznych

  1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego,
  2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV
  3. urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV
  4. zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW
  5. urządzenia elektrotermiczne
  6. urządzenia do elektrolizy
  7. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego
  8. elektryczna sieć trakcyjna
  9. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym
  10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji: sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9


Grupa II - Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz innych urządzeń energetycznych

  1. kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi
  2. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW
  3. turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi
  4. przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody o mocy powyżej 50 kW
  5. urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50kW
  6. pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW
  7. sprężarki o mocy powyżej 20 kW ora instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych
  8. urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg
  9. piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW
  10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9


Grupa III - Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające paliwa gazowe - Gr.3

  1. urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu
  2. urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładanie paliw gaz., urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężanie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie
  3. urządzenia do magazynowania paliw gazowych
  4. sieci gazowe rozdzielcze o ciśn.. nie wyższym niz 0,5 Mpa ( gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe)
  5. sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 Mpa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu)
  6. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa
  7. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa
  8. przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW
  9. turbiny gazowe
  10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt1-9

 

W razie pytań prosimy o kontakt z biurem oddziału w Sandomierzu:
tel. 15 819 31 92
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.