Dobrze trafiłeś!


Oferujemy pełen zakres usług związanych z BHP:
szkolenia wstępne i okresowe bhp
szkolenia z zakresu pierwszej pomocy
przeprowadzanie audytów bhp
przeprowadzanie kontroli stanu bhp
opracowywanie oceny ryzyka zawodowego
opracowywanie instrukcji bhp
opracowywanie dokumentacji powypadkowej (wypadki przy pracy i nie tylko)
sporządzanie niezbędnej dokumentacji BHP
doradztwo w zakresie przepisów bhp
udział w komisji bhp
inne zadania służby bhp

Oferujemy najatrakcyjniejsze ceny na rynku!PRACODAWCO MASZ OBOWIĄZEK PODPISANIA UMOWY Z FIRMA PROWADZĄCĄ OBSŁUGĘ BHP* 

Jesteśmy jedyną firmą, która w ramach stałej umowy współpracy zwraca koszty kar nałożonych przez Państwową Inspekcje Pracy w razie negatywnych skutków kontroli w zakładzie pracy który z nami współpracuje.
Dajemy taka gwarancję bo jesteśmy świadomi wysokiej jakości naszych usług

Zgodnie z wymogami 23711 § 2 Kodeksu Pracy  proponujemy państwu stałą zewnętrzną obsługę państwa firmy w zakresie BHP.

Nie musisz już zatrudniać pracownika ani zajmować się tym sam. KSW Polska przejmie wszelkie zagadnienie związane z BHP w Twojej firmie a dodatkowo będzie jeszcze służyć doradztwem w zakresie prawa pracy.


W ramach umowy współpracy BHP przejmujemy obowiązki służby BHP, a w szczególności:

- prowadzimy szkolenia wstępne i okresowe:
- szkolenia z zakresu pierwszej pomocy i ppoż;
- sporządzamy wymaganą przepisami prawa dokumentację ryzyka zawodowego dla każdego stanowiska pracy,
- przekazujemy niezbędne informacje związane z stanem BHP w zakładzie pracy pracodawcy,
- opracowujemy instrukcje BHP i PPOŻ, regulamin pracy, itp.,
- sporządzamy audit stanu BHP,
- prowadzimy niezbędne rejestry wymagane przepisami prawa pracy,
- prowadzimy dokumentacje powypadkową,
- reprezentujemy pracodawcę w trakcje kontroli np. Państwowej Inspekcji Pracy,
- współpracujemy z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę nad pracownikami,
- zapewniamy bieżącą informację i pełne doradztwo w zakresie nowo wprowadzanych przepisów i norm

 

* (jeśli sam nie prowadzisz zadań służby BHP albo nie wyznaczyłeś pracownika)