SZKOLENIA BHP


Prowadzimy szkolenia bhp na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkoleń w dziedzinie bhp [Dz.U.04.180.1860, ze zm.].
Szkolenia BHP prowadzone przez doświadczonych specjalistów którzy zapewniają niezbędną merytoryczną i praktyczną wiedzę dotyczącą podstaw bezpieczeństwa, dla wszystkich grup pracowniczych w tym operatorów maszyn.


SZKOLENIA WSTĘPNE

Szkolenie wstępne ogólne (Instruktaż ogólny) - dla wszystkich nowo zatrudnionych pracowników, (w tym studentów odbywających praktyki studenckie oraz uczniów szkół zawodowych zatrudnionych w celu praktycznej nauki zawodu)

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy (Instruktaż stanowiskowy) - na stanowisku pracy, (w tym studentów odbywających praktyki studenckie oraz uczniów szkół zawodowych zatrudnionych w celu praktycznej nauki zawodu)

UWAGA! Zgodnie z Art. 2373. § 2. Kodeksu Pracy, Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

SZKOLENIA OKRESOWE


Prowadzimy szkolenia okresowe dla pracowników na stanowiskach:

  • kierowniczych i pracodawców (16 godzin lekcyjnych)
  • pracodawców pełniących obowiązki służby BHP (64 godzin lekcyjnych)
  • służb BHP (32 godzin lekcyjnych)
  • inżynieryjno-technicznych (16 godzin lekcyjnych)
  • administracyjno-biurowych i innych (pokrewnych) (8 godzin lekcyjnych)
  • robotniczych (8 godzin lekcyjnych)Szkolenia okresowe prowadzimy w uzgodnionych miejscach i terminach dla jednolitych grup słuchaczy. Umożliwia to odpowiednie przygotowanie merytoryczne szkolenia i zapobiega znudzeniu uczestników.
Możliwe jest także przeprowadzenie szkolenia dla pojedynczych osób.

UWAGA! Zgodnie z Art. 2373. § 21. Pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane.

Wystawiamy zaświadczenia zgodne z polskimi przepisami prawa pracy.

Koszt szkoleń uzależniony jest od ilości osób biorących udział w szkoleniu i ustalany jest indywidualnie.
Gwarantujemy bardzo dobre ceny.

Uwaga w ramach podpisania stałej umowy współpracy, oferujemy szkolenia BHP za darmo.

Oferujemy pełen pakiet usług BHP!

 

PROMOCJA

SZKOLENIA BHP ONLINE

 

Szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych

- cena 15 zł za osobę

Szkolenie okresowe bhp dla pracowników inżynieryjno-technicznych

- cena 15 zł za osobę

 Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i osób kierujących

 - cena 45 zł za osobę

Przeczytaj więcej o szkoleniach online - elearning BHP

 

Szkolenie stacjonarne - operator wózków widłowych

- cena 349 zł za osobę

 

 

Powyższa promocja dostępna jest odwołana!

 

ZAPRASZAMY!

 

tel. 15 819 31 92

fax 15 819 31 90

tel. kom. 602 154 269

e-mail: info(a)kswpolska.pl

 

 

KSW POLSKA Andrzej Wyskiel

PROFESJONALIZM DOŚWIADCZENIE WIEDZA

GWARANCJĄ JAKOŚCI USŁUG BHP

SANDOMIERZ