SZKOLENIA BHP


Prowadzimy szkolenia bhp na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkoleń w dziedzinie bhp [Dz.U.04.180.1860, ze zm.].
Szkolenia BHP prowadzone przez doświadczonych specjalistów którzy zapewniają niezbędną merytoryczną i praktyczną wiedzę dotyczącą podstaw bezpieczeństwa, dla wszystkich grup pracowniczych w tym operatorów maszyn.


SZKOLENIA WSTĘPNE

Szkolenie wstępne ogólne (Instruktaż ogólny) - dla wszystkich nowo zatrudnionych pracowników, (w tym studentów odbywających praktyki studenckie oraz uczniów szkół zawodowych zatrudnionych w celu praktycznej nauki zawodu)

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy (Instruktaż stanowiskowy) - na stanowisku pracy, (w tym studentów odbywających praktyki studenckie oraz uczniów szkół zawodowych zatrudnionych w celu praktycznej nauki zawodu)

UWAGA! Zgodnie z Art. 2373. § 2. Kodeksu Pracy, Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

SZKOLENIA OKRESOWE


Prowadzimy szkolenia okresowe dla pracowników na stanowiskach:

  • kierowniczych i pracodawców (16 godzin lekcyjnych)
  • pracodawców pełniących obowiązki służby BHP (64 godzin lekcyjnych)
  • służb BHP (32 godzin lekcyjnych)
  • inżynieryjno-technicznych (16 godzin lekcyjnych)
  • administracyjno-biurowych i innych (pokrewnych) (8 godzin lekcyjnych)
  • robotniczych (8 godzin lekcyjnych)Szkolenia okresowe prowadzimy w uzgodnionych miejscach i terminach dla jednolitych grup słuchaczy. Umożliwia to odpowiednie przygotowanie merytoryczne szkolenia i zapobiega znudzeniu uczestników.
Możliwe jest także przeprowadzenie szkolenia dla pojedynczych osób.

UWAGA! Zgodnie z Art. 2373. § 21. Pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane.

Wystawiamy zaświadczenia zgodne z polskimi przepisami prawa pracy.

Koszt szkoleń uzależniony jest od ilości osób biorących udział w szkoleniu i ustalany jest indywidualnie.
Gwarantujemy bardzo dobre ceny.

Uwaga w ramach podpisania stałej umowy współpracy, oferujemy szkolenia BHP za darmo.

Oferujemy pełen pakiet usług BHP!

 

PROMOCJA

SZKOLENIA BHP ONLINE

 

Szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych

- cena 15 zł za osobę

Szkolenie okresowe bhp dla pracowników inżynieryjno-technicznych

- cena 15 zł za osobę

 Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i osób kierujących

 - cena 45 zł za osobę

Przeczytaj więcej o szkoleniach online - elearning BHP

 

Szkolenie stacjonarne - operator wózków widłowych

- cena 349 zł za osobę

 

 

Powyższa promocja dostępna jest do odwołania!

 

ZAPRASZAMY!

 

tel. 15 819 31 92

fax 15 819 31 90

tel. kom. 602 154 269

tel. kom. 607 932 554

e-mail: info(a)kswpolska.pl

 

 

KSW POLSKA SPÓŁKA Z O.O.

PROFESJONALIZM DOŚWIADCZENIE WIEDZA

GWARANCJĄ JAKOŚCI USŁUG BHP

SANDOMIERZ