KSW Polska proponuje Państwu szkolenia z tematyki ochrony przeciw pożarowej, które pozwalają pracodawcom wywiązać się z obowiązków prawnych nakładanych przez Ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141),

Art. 2091 § 1 przytoczonej ustawy mówi "Pracodawca jest obowiązany:

1) zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,

2) wyznaczyć pracowników do:

a) udzielania pierwszej pomocy,

b) wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,

3) zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

 

Prócz spełnienia wymogów prawnych szkolenie z tematyki ochrony przeciw pożarowej podnosi w zakładzie pracy bezpieczeństwo, świadomość przestrzegania przepisów ppoż. i regulaminów, znajomości scenariuszów działania w razie pożaru lub innych zdarzeń zagrażających życiu lub zdrowiu oraz zapewnia komfort psychiczny pracowników którzy mogą czuć się bezpieczniej w pomieszczeniach spełniających normy związane z ochroną przeciw pożarową.

Firma KSW wychodząc na przeciw potrzebom rynku oferuje następujące kursy:

  • szkolenie wstępne przeciwpożarowe – w ramach BHP

  • szkolenie okresowe przeciwpożarowe – w ramach BHP

  • szkolenie przeciwpożarowe dla osób wyznaczonych do zwalczania pożarów oraz organizacji ewakuacji.

Zapewniamy profesjonalną kadrę oraz sprzęt. Dostosowujemy ofertę do indywidualnych potrzeb klienta (programowo, czasowo, układamy indywidualne plany nauki i ćwiczeń). Oferujemy nie tylko teoretyczne wiadomości z zakresu przepisów ppoż. ale także praktyczne wiadomości oraz ćwiczenia ze sprzętem gaśniczym. Uczymy jak walczyć z pożarem oraz jak przeprowadzać i zachowywać się podczas ewakuacji.