Zapraszamy na szkolenie "Praca na wysokości - dostęp budowlany" Zadzwoń do Naszego biura tel. 15 819 31 92. Udzielimy szczegółowych informacji także pod numerem  tel. +48 602 154 269 lub

wejdź na nasz fanpage 

Przyjdź do biura KSW Polska w Sandomierzu ( pawilony przy ul. Mickiewicza 47a, w centrum, nad pralnią chemiczną ) i zapytaj o to szkolenie!

 

Szkolenie ma na celu poprawę stanu BHP. Utrwala wiedzę na temat obowiązków, jakie należy spełnić przy wykonywaniu prac na wysokości, jak i metod ochrony przed upadkiem z wysokości, na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.), a w przypadku prowadzenia robót budowlanych, przedstawiono je w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Materiał zawarty w szkoleniu zawiera wiedzę dotyczącą umiejętności odpowiedniego zabezpieczenia pracowników wykonujących pracę na wysokości, Program szkolenia zawiera również wiedzę z zakresu pozwalającego na codzienne dokonywanie przeglądów technicznych sprzętu chroniącego pracownika przed upadkiem z wysokości, jak również pozwalającą na poprawna i bezpieczną organizacje stanowisk pracy na wysokości.

Uczymy wiązania węzłów, budowy stanowisk, bezpiecznego poruszania się w pionie i poziomie, technik zjazdu i podchodzenia na przyrządach, asekuracji i autoasekuracji, zapoznajemy ze sprzętem oraz zasadami bezpiecznej pracy na wysokości.

 

My jesteśmy pod wrażeniem ostatniego szkolenia, uczestnicy również :)