Aktualności

Wtorek, Sierpień 10, 2021, 10:52

Eksploatacja urządzenia technicznego, które jest niezarejestrowane, niesie za sobą bardzo poważne konsekwencje zarówno dla właściciela ( eksploatującego ) jak i dla operatora ( obsługującego ). Wiele z takich urządzeń, a najczęściej są to wszechobecne wózki widłowe, jest użytkowanych niezgodnie z przepisami o dozorze technicznym. W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym urządzenie zostaje wstrzymane z eksploatacji, a eksploatujący podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności.

Obowiązek zapewnienia dozoru technicznego, a co za tym idzie bezpiecznej eksploatacji urządzenia, spoczywa na eksploatującym.

Zobaczmy jak odbywa się taki proces dopuszenia urządzenia do eksploatacji.

 

WNIOSEK

W celu zarejestrowania urządzenia technicznego należy złożyć do Oddziału UDT wniosek o przeprowadzenie badania/zmianę danych urządzenia podlegającego dozorowi technicznemu/eksploatującego. Do wniosku należy dołączyć dwa komplety dokumentacji urządzenia, tj. dokumentacja techniczno-ruchowa, czyli tzw. DTR (w języku polskim) dla każdego ze zgłaszanych urządzeń oraz deklarację zgodności, czyli certyfikat CE świadczący o dopuszczeniu urządzenia do pracy na rynku europejskim.

 

WERYFIKACJA

Właściwy Oddział UDT rozpatrzy wniosek bez zbędnej zwłoki. Po uzupełnieniu ewentualnych braków,Inspektor UDT przystąpi do badania odbiorczego. W celu przeprowadzenia badania, Inspektor UDT uzgodni ze zgłaszającym termin i miejsce badania oraz poda wymagania odnośnie sposobu jego przygotowania.

 

BADANIE TECHNICZNE

Celem badania jest potwierdzenie, że urządzenie może być przekazane do bezpiecznej eksploatacji. Badanie odbiorcze jest wykonywane przez Inspektora UDT w obecności właściciela lub innej osoby pełniącej obowiązki eksploatującego urządzenie techniczne.

 

DECYZJA

Pozytywny wynik badania pozwoli Inspektorowi UDT na wydanie decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia. Na podstawie wydanej decyzji zostanie założona księga rewizyjna urządzenia - sposób jej dostarczenia zostanie uzgodniony.

 

Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym, mogą być eksploatowane tylko na podstawie decyzji zezwalającej na ich eksploatację, wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego. W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym organ właściwej jednostki dozoru technicznego wydaje decyzję o wstrzymaniu eksploatacji urządzenia.

W celu bezpiecznej eksploatacji urządzenia, właściciel zapewnia właściwą jego konserwację. Powinien także wyposażyć urządzenie techniczne w stanowiskową instrukcję obsługi, opracowaną na podstawie instrukcji eksploatacji i udostępnić ją dla operatora.

Eksploatujący urządzenie techniczne jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić organ właściwej jednostki dozoru technicznego o każdym niebezpiecznym uszkodzeniu urządzenia lub nieszczęśliwym wypadku związanym z jego eksploatacją.

 

Rodzaje urządzeń podlegających dozorowi technicznemu określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.

Formy dozoru technicznego, rodzaje, zakres i terminy badań technicznych dla poszczególnych rodzajów urządzeń technicznych określają rozporządzenia ustalające warunki techniczne dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać te urządzenia.

Materiały źródłowe dostęne są także na stronie: www.udt.gov.pl


Copyright ©2022 KSW POLSKA SZKOLENIA, Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem